Japan

Navigation Games: en japansk rogaineserie

Japan är ett spännande land för orientering. Mitt på öarna finns höga berg med skog, där många orienteringsaktiviteter finns. Det finns också många bra orienterare. De har även organiserat VM i 2005. Och det finns en rogaineserie: Navigation Games med 18 tävlingar detta år!

En skog i Japan, nära Kagoshima / a forest in Japan, near Kagoshima
En skog i Japan, nära Kagoshima | a forest in Japan, near Kagoshima

Rogaine är mycket lång orientering som sker inom 3 timmar, 6 timmar och även 24 timmar, flest i score-O där man välja kontrollssekvens själv och samla poänger genom att hitta kontroller.

Japan har en serie som heter Navigation Games (ett kul namn för orientering!) och sker i hela landet. Du kan hitta tävling på: https://orien.asia/events/kategori/japan/navigation-games-rogaine-series/

Mer info på japanska finns på http://www.orienteering.or.jp/ng/2018/ (anmälan på individuella tävlingssidor)

Japan is an exciting country for orienteering. There are high mountains with forests at the middle of the islands, where many orienteering activities are held. There are also many good orienteers. They have even organised the World Championships in 2005. And there’s a Rogaine series: Navigation Games with 18 competitions this year!

Rogaine is very long orienteering lasting 3 hours, 6 hours and even 24 hours, mostly in score-O where one chooses the sequence of the controls, gaining points as they punch. 

Japan has a series of Rogaine events called Navigation Games (a cool name for orienteering!) and is held over the country. You can find competitions on https://orien.asia/events/kategori/japan/navigation-games-rogaine-series/

More info in Japanese: http://www.orienteering.or.jp/ng/2018/ (registration on individual event pages)


(annons) Flyg till Japan/Flights to Japan via jetradar:

Följ och gilla oss!
Advertisements

Leave a Reply