Asien

Asien: länder, regioner och befolkning – en inledning

Posted on
Asien är ett brett begrepp som spannar från Turkiet till Japan. Läs mer om Asiens länder, regioner och befolkning.

“Asien”—en stor kontinent med många människor, varmt klimat och exotisk kultur. Men vad är det egentligen? Vi försöker att göra en kort inledning över Asiens länder, regioner och befolkning. Vad är Asien, egentligen? Namnet “Asien” kommer från antikens greker, och beteckningen var egentligen avsedd för vad som idag är den östra delen av Turkiet (Asia […]